Úspešne dokončené

Pomoc deťom
pre Pomoc zo srdca

PrehľadPríbehPríjemca
720,6 €

720,6 €
Zrealizované

Crowdshopper
179
Bydlisko
Andovce

Táto kampaň je pre zdravotne postihnuté detičky a ich rodiny, ktorým chýbajú peniaze na plnohodnotnú starostlivosť.

Príjemca

Pomoc zo srdca

Tvorca

Bianka Rumanová
94133 Andovce

Vytvorené dňa 11. Júl 2020

Aktuálny stav kampane sa aktualizuje každých 24 hodín.