Úspešne dokončené

Materské centrum Srdiečko
pre Milka Hromnikova

PrehľadPríbehPríjemca
2.930,21 €

2.930,21 €
Zrealizované

Crowdshopper
717
Bydlisko
Trencin

Vyzbierane peniazky poputujú pre Materské centrum Srdiecko. Toto občianske združenie funguje v Trenčíne a jeho hlavným poslaním je podporovať ideu materstva a rodičovstva. Rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať ženám na materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy. Tiež otvára matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí, ktoré priamo či nepriamo súvisia s týmto najkrajším obdobím v živote každej matky a jej dieťaťa.Materské centrum Srdiečko vyplnilo medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existovala. Matky na materskej dovolenke a deti do troch rokov dovtedy jednoducho nemali možnosti ani priestori žiť akýmsi “spoločenským životom”.

Príjemca

Milka Hromnikova

Tvorca

Ivana gaborik
91101 Trencin

Vytvorené dňa 08. Júl 2020

Aktuálny stav kampane sa aktualizuje každých 24 hodín.